Güven

Hasta – hekim ilişkisinin en temel unsurunun güven olduğunun bilinciyle hareket ederek hastalarımızın diş tedavi ihtiyaçlarına özen göstererek karşılamaya çalışmaktayız. Ark Ağız ve Diş Polikliniği ekibi olarak hastalarımızla ilişkilerimizi güven temeline oturmaktayız.